Billig el direkt

Alltför många svenskar betalar för mycket för sin el. Genom att bli en mer aktiv elkund kan du tjäna flera tusenlappar per år, om du bor i villa. Bli en smartare elkund genom att surfa in på sajten BytElbolag. Välj rätt el, till rätt pris och visa på samma gång att du bryr dig om vår miljö.

För attbillig el krävs i regel ett större engagemang. På marknaden idag finns det en lång rad av elleverantörer som slåss om kunderna. Förutsättningarna för att spara in på dina elkostnader är således större än någonsin.
BytElbolag understryker vikten av att aldrig skriva på något elavtal innan du i lugn och ro har läst igenom de allmänna villkoren. Inom elbranschen skiljer man mellan avtal som är fasta, rörliga och mixade. Vilket avtal som passar bäst för dig är svårt att säga något generellt om. Vad BytElbolag framhåller är dock att det handlar om den risk du är villig att ta.

Ett fast avtal innebär en trygghet, och för många är det viktigt att kunna förutse hur står elkostnaden kommer bli över ett år, för att därmed ha bättre koll över hushållets ekonomi. Bra att veta är dock att priset på el förändras över kalenderåret.

Om du väljer att satsa på ett rörligt avtal, så kommer du att få betala mer för din el under årets kallaste månader. Kostnaden för din el, är som BytElbolag framhåller, ofta ett mått på kundens lojalitet mot bolaget.

Väljer du att betala ett så kallat tillsvidarepris ligger uppsägningstiden på endast en månad. Detta är knappast en optimal situation för elbolagen och de försöker därför att få dig till att teckna ett avtal, med fast eller rörligt pris, där du binder dig för en längre tid. Avtalet är dock utformat så att du betalar mindre än tillsvidarepris.

Om du betalar ett tillsvidarepris idag så har du en uppsägningstid på en månad. Detta gör att du snabbt kan byta elbolag. Men det är ganska vanligt att elbolaget vänder sig till dig för att teckna ett avtal, som ger dig ett fast eller rörligt pris. I regel är detta ett billigare alternativ än tillsvidarepriset. Kom dock ihåg att du binder dig för en längre tid.

No related posts.