Den japanska modellen rörande sanering – låt invånarna stå för den.

I östra Japan finns områden som är förorenade av radioaktivt material och var strålningen är
högre än på ett kärnkraftverks skyddsområde som kräver strikt kontroll och sanering av
kärntekniska proffs i händelse av en olycka. Bland andra strålkällor, är radon en viktig faktor.
Hur har de drabbade kommunerna handskats med detta? Fukushima prefektur har givit ut en saneringshandbok till invånarna och det nationella styret har lovat framarbeta en strategi för områdena. (Detta påminner mig om den engelska TV-serien “Svarte Orm” – i vilken
karaktären Baldrick alltid säger till Svarte Orm i sista sekunden: “Jag har en listig plan …”
vilken inte alls är listig utan oftast mycket dålig eller i värsta fall värdelös.) I den nationella
planen ingår en strategi från japanska Strålsäkerhetsmyndigheten som bygger på
medborgarnas ansträngningar för att lokalisera de höga strålningsnivåer och sanera dem
med hjälp av rengöringsmedel och utrustning. Man behandlar alltså radioaktivt cesium,
strontium, plutonium och kobolt som om det var smuts eller rost. Denna metod kostar
naturligtvis inte regeringen mycket alls, annat än ett visst stöd som ges till lokala föreningar.
Men att ta upp kampen mot radon är ingen lätt match och saneringsteknikerna måste vara
omfattande och grundliga.
Att genomföra en radonsanering är ingen enkel sak och kan inte göras av privatpersoner. Så misstänker du att ditt hus har blivit utsatt och kräver sanering så gör en mätning i ditt hus. Om det visar sig att värdena är för höga bör du kontakta ett företag som är experter på radonsanering. Det kan bli ganska kostsamt, men om du letar på rätt ställa kan det bli överkomligt.
Har du blivit lite intresserad? Har du kanske lust nu att läsa mer om radonsanering? En sida som innehåller mycket matnyttig och intressant information om precis detta är www.radonsanering.nu.

No related posts.