I Moderna tider är fängelse bättre än att jobba

I Moderna tider är fängelse bättre än att jobba
Charlie Chaplins film ”Moderna tider” från 1936 sätter fingret rakt i ögat på den tidens syn på fabriksarbetare. Chaplins rollkaraktär jobbar på fabrik med att dra åt en mutter. När fabriken ska introducera en maskin som ska mata de anställda blir han försökskanin med katastrofala följder. Olika omständigheter gör att hans karaktär hamnar i fängelse och därefter gör han allt för att få stanna kvar eller komma tillbaks dit – då det är bättre att sitta i fängelse än att förvärvsarbeta.
Det var en extrem omställning för människor när brukarsamhället avvecklades till förmån för det industrialiserade samhället. Nöden var stor, arbetskraft billig. En arbetare var billig och lätt att ersätta om denne skulle slitas ut. Begreppet personalvård var inte bara okänt utan skulle dessutom ha varit löjeväckande för dåtidens företagsledare – om någon försökt introducera begreppet. Varför ta hand om de anställda? Om någon inte orkar jobba är det vara att kasta ut den och anställa en ny. Folk stod på kö ända ut från landet in i fabrikerna för att få jobba.
Som tur var har tiderna ändrats och idag inser man vikten av att ta hand om sina anställda och betrakta dem som en viktig resurs. Begreppet kallas för human resources management HRM. Företag som exempelvis HRM Solutions erbjuder bred kompetens kring alla aspekter som har med personaladministration att göra. Långsiktigt sett är investerade pengar i personal, väl investerade. Du kan läsa mer på hrmsolution.se och titta på deras tjänster.

No related posts.