Pensionsförsäkring där man sparar i fonder

Pensionsförsäkring där man sparar i fonder
Om din pensionsförsäkring är baserad på fondsparande har du som försäkringstagare ett större ansvar att vara aktiv. Detta är pensionsförsäkringens motsvarighet till premiepensionen. Du väljer i vilka fonder pengarna ska placeras och kan när du vill byta fonder. Fördel är också att avkastningen brukar bli större än vid traditionell pensionsförsäkring samt att det vanligen är lägre avkastning. Nackdelen är givetvis att riskerna är större.

Minimibeloppet per månad för en pensionsförsäkring är att spara 200 kronor. Denna går att höja eller pausa om du för tillfället tycker att det är för mycket.
Pensionsförsäkringen är avdragsgill upp till en viss summa. (Källa: Forsakringsjamforelse.se )

No related posts.