Rent bord policy

Rent bord policy
Definitionen av en policy är “en handling som följs främst eftersom det är ändamålsenligt eller bidrar till fördelar i materiell mening”. När ett företag införde en politik som främjade rena skrivbord, påverkade det personalen över hela linjen på ett övergripande positivt sätt.
Fördelar med ett rent skrivbord:
Lägg märke till att det finns en viss flexibilitet i policyn. När en policy först antas för att uppmuntra rena skrivbord, kan det ses som en extra börda i på ett redan upptaget kontor, särskilt för dem som arbetar med lager av skräp och papper på sitt skrivbord. Kanske menar de att deras röriga skrivbord inte påverkar någon annan än dem själva, men studier visar att personer med ett rörigt skrivbord använder 15 procent av sin tid på att leta efter saker.
Populariteten av policyn som kräver att anställda håller ett rent skrivbord härrör från andra studier som visar en rad positiva resultat av en sådan policy och att detta påverkar hela arbetsplatsen. Dessa positiva resultat inkluderar:
- Det skapar den rätta bilden för kunder och leverantörer som besöker ditt företag
- Det minskar risken för att konfidentiell information eller lösenord stjäls.
- Den anställdes stress minskas även medarbetares skrivbord är rena.
- Förekomsten av arbetsplatsolyckor sjunker med en policy som uppmuntrar till rena skrivbord.
- Människor som håller ett prydligt skrivbord har större chanser för att få en löneförhöjning på grund av deras organisationsförmåga.

Du kan lära dig mer om kontorsstädning och hur du organiserar din omgivning om du går in på www.kontorsstädning.org. Här hittar du flera artiklar i ämnet och kan bland annat jämför olika firmor med varandra och på sätt hitta det bästa priset för dig och ditt företag. När du jämför olika städfirmor får du dels möjlighet att jämföra priser, men också jämföra hur de jobbar. Använder de till exempel miljövänliga medel?

Related posts:

  1. Fem säkra tips som gör det lätt att få rent hemma
  2. Den som har hus vet att det inte räcker att städa och göra rent inomhus.
  3. En grundläggande premiss för att en arbetsplats ska fungera är att det är rent och snyggt