Studentflak med ansvar och tanke på miljö!

Studentevent – Studentflak med  ansvar och tanke på miljö!

Studentevent arrangerar studentflak i hela Storstockholmsregionen. Alla studentflak följer givetvis polisens och Transportstyrelsens föreskrifter, men vi vill mer.

Kvalitetssäkring enligt vår trestegsmodell

Våra studentflak kvalitetssäkras i en trestegsmodell vilket innebär att kvalificerad personal monterar utrustningen. Chauffören som bär ansvaret kontrollerar sin last och slutligen kvalitetsäkrar vi själva med vår personal så att produkten mot dig som kund levereras på rätt och säkert sätt.

Med andra ord förhindrar vi aktivt så att någon ramlar av eller att utrustningen ramlar på firande studenter.

Vid återlämnandet av flaket källsorteras soporna och genom ett samarbete med Returpack vilket årligen innebär att ca 80 000 burkar ”hittar hem”.

Resterande sopor sorteras på brännbart, glas, plast och metall.

Vill du läsa mer om vårt miljöarbete och våra lastbilar?

Besök oss på www.studentevent.se

No related posts.